O spoločnosti K-system

Historické pramene spoločnosti K-system siahajú až do roku 1991. Všetky novinky, ktoré sa odvtedy dostávali do domácností, kancelárií a rôznych firiem pramenili z nášho úsilia. Bolo to  vďaka našim ambicióznym zámerom stať sa úspešným výrobcom tieniacej techniky a najmä za podpory prevažne našich zahraničných licenčných dodávateľov,  ktorých skúsenosti sme preberali. Táto stratégia bola a stále je najvyššou zárukou vysokej a stabilnej kvality produkovaných výrobkov. Spoločnosť K-system kladie veľký dôraz na využitie moderných technológií vo výrobe a venuje značné úsilie jej inovácii, samozrejme ruka v ruke s vývojom vlastných produktov. Cieľom je dosahovať stále kvalitnejšie produkcie, predlžovať životnosť výrobkov, zlepšovať ich vlastnosti a rozširovať sortiment.

V roku 2002 spoločnosť K-system, ako prvá firma na Slovensku, začala výrobky označovať ochrannou známkou K-system. Od tohto okamihu zákazníci vedeli, kto je skutočným výrobcom dodaných produktov a mali aj záruku zabezpečeného servisu.

V roku 2009 sa spoločnosť presťahovala do nového reprezentatívneho sídla v Žiari nad Hronom s modernou výrobnou halou. Výstavbou novej výrobnej haly sa však nekončia investície do výrobných technológií. Výroba je priebežne inovovaná a zdokonaľovaná. V bývalých priestoroch v obci Kosorín bola v roku 2011  spustená práškovacia linka, ktorá umožní skrátenie dodacieho termínu pre neštandardné farebné prevedenia.

V minulosti spoločnosť K-system zaznamenala množstvo významných ocenení: Cena veľtrhu Nábytok a bývanie v roku 2002 za exteriérovú žalúziu Prominent Z-90,  Čestné uznanie výstavy ForARch v roku 2005 za plisovanú dverovú sieť "Nobarrier" - za aplikáciu najnovších materiálov pri riešení zábrany proti hmyzu na veľkoplošných fasádnych otvoroch, v roku 2007 5. najlepší zamestnávateľ SlovenskaCenu MODDOM 2008 za inovatívne riešenie v tieniacej technikeČestné uznanie výstavy PRO ARCH v roku 2010 za inovovanú exteriérovú žalúziu Prominent LUX,  umiestnenie v rebríčku TOP 50 slovenských značiek atď. Sme  pyšní na skutočnosť, že v priebehu veľmi krátkeho času sa značka K-system stala nielen prvou, známou, ale aj obľúbenou a vyhľadávanou značkou kvalitnej tieniacej techniky. Dlhoročné skúsenosti na domácom, ako aj medzinárodnom trhu z nás urobili vedúceho lídra v oblasti tieniacej techniky.

Dôveryhodnosť značky K-system je podporená skutočnosťou, že spoločnosť K-system, spol. s r. o.  je od apríla 2012 držiteľom nasledovných certifikátov:

  • ISO 9001 systém manažérstva kvality – zaoberáme sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním , aby sme boli schopní uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu,
  • ISO 14001 systém enviromentálneho manažérstva – máme zavedený systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého začleňujeme starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie ako aj bežnej prevádzky,
  • BS OHSAS 18001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – prostredníctvom tejto medzinárodnej normy zabezpečujeme zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Má tiež dôležitý hospodársky význam, pretože riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia, s vytváraním priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov prináša optimalizáciu pracovného procesu s pozitívnym ekonomickým efektom. V neposlednom rade starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a spoločenskú úroveň organizácie. 

Kontakt

Kontakt

PREVÁDZKA:
Kosorín 116
Kosorín 966 24

email: praskovna@ksystem.eu
tel.:      +421 918 341864

Poslať dopyt

Zber a výdaj:
ŠTT Bratislava
Zadunajská cesta 12, 851 01

ŠTT Košice
Jakobyho 1, 040 01

ŠTT Nitra
ul. Levická 7, 949 01